Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Silová příprava ve sportu - květen 2019 (1912)
Základní informace
Silová příprava ve sportu - květen 2019
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Atletika [51-600100]
celoživotní vzdělávání
silová příprava
svalové skupiny
prezenční
čeština
Kurz probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek (sportovní oblečení s sebou).
V teoretické části jsou probírány základní zásady silové přípravy pro rozvoj velkých svalových skupin.
V praxi je obsah zaměřen zejména na metodiku nácviku dřepu, jeho modifikace, odrazy a komplexní cvičení s volnou činkou (nadhoz - přemístění a výraz včetně jejich modifikací aplikovaných v kondiční přípravě).
Silová cvičení v praktické části jsou určena trenérům dětí i dospělých.
Jsou zmiňovány rozdíly v zásadách rozvoje síly u dětí a dospělých.

Silová příprava ve sportu
ano
20
přihláška, platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Atletika
Atletika
FTVS UK v Praze
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Květen
25.05.2019
1
5 (v hodinách celkem)
2 hod.teorie, 3 hod. praxe
Sobota
25.5.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1100 Kč / program
1100 Kč - veřejnost
900 Kč - studenti FTVS

osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Atletika
Monika Horáková
horakova@ftvs.cuni.cz
220 172 095
20.05.2019
bez omezení (nejsou kladeny nároky na věk, ani na vzdělání)
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK