Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Žánry dokumentárního filmu: portrét (5339)
Základní informace
Žánry dokumentárního filmu: portrét
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Kurz nabídne vhled do možností, jak dokumentární film zobrazuje žijícího i již
nežijícího člověka. Portrét je jedna ze základních disciplín dokumentaristů, přináší vždy
pozoruhodná a někdy až životní setkání, a ne vždy jeho realizace probíhá hladce. Na ukázkách
z filmů v průběhu historie českého i zahraničního dokumentu budou představeny principy, jak
je portrét vystavěn, jak daleko je možné se s filmovým hrdinou dostat a jaké jsou meze
zobrazení lidského života ve filmu, resp. televizi.

Plán přednášek:
1. Portrét jako základní filmová disciplína
2. Portréty „po srsti“ (od vizitky přes navštívenky až po oslavné snímky)
3. Konfrontační portréty – dialog (Dotkl se mě prst boží, filmy D. Vihanové)
4. Portrét jako součást televizního vysílání (Třináctá komnata, portréty nežijících osobností)
5. Práce se známými osobnostmi (GEN, Občan Havel, Věra 68, Červená, filmy o umělcích…)
6. Práce v extrémních podmínkách (např. Katka)
7. Časosběrné portréty (René, Malory)

Lektorem kurzu je dokumentarista, autor 56 dokumentárních filmů, včetně řady portrétů,
absolvent FAMU, M. Štoll.

Žánry dokumentárního filmu: portrét
pátek 11:00 - 12:20
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:28.02.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:13.03.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:27.03.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:17.04.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:24.04.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:15.05.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:22.05.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK