Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Vina a trest – přepisování historie (5338)
Základní informace
Vina a trest – přepisování historie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kolaborace s nacisty měla na Balkáně za druhé světové války stejný charakter jako jinde v Evropě. Všude představovala to nejreakčnější ve společnosti, i když se halila do vznešených frází a někdy se dokonce vydávala za „oběť“ v zájmu národa.
V Rumunsku byl generál Antonescu s plnými mocemi Conducatora typickým „nazifýrerem“ a v Bulharsku se sice málo početné, ale o to vice vlivné, radikální pronacistické síly rovněž staly poslušným vazalem Osy. Jugoslávie a Řecko byly od jara 1941 územně rozděleny. Italští, bulharští, němečtí a maďarští okupanti tu vytvářeli svou správu a jedinou výjimku tvořilo „nezávislé“ Chorvatsko.

Zakončení kurzu: esej na zvolené téma
Vina a trest – přepisování historie
pátek 12:30 - 13:50
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK