Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Orální historie, tentokrát prakticky (5329)
Základní informace
Orální historie, tentokrát prakticky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Orální historie je jednou ze základních možností, jak se něco dozvědět o dějinách i současnosti. Tato metoda vedení rozhovorů, užívaná historiky či novináři, je založena na maximálně volném hovoru pamětníků.

Jak se na rozhovor co nejlépe připravit? Jak si vybrat téma a jak interview strukturovat? S jakými formálními výzvami počítat? A jak to udělat, aby vše nezůstalo jen ,,v šuplíku”?

Kurz bude veden interaktivně, poskytne řadu příležitostí vyzkoušet si teoretické tipy v praxi. V jeho závěru budou mít účastníci také možnost vést za asistence lektorky plnohodnotné skupinové interview s pamětníkem.

Lucie Römer je dlouholetou spolupracovnicí týdeníku Respekt a doktorandkou na IKSŽ FSV UK.

Zakončení kurzu: zpracování samostatného nebo skupinového rozhovoru s pamětníkem
Orální historie, tentokrát prakticky
úterý 11:00 - 12:20
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Lucie Römer
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK