Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Osobnosti dokumentárního filmu: Jan Špáta – filmový terapeut (5319)
Základní informace
Osobnosti dokumentárního filmu: Jan Špáta – filmový terapeut
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Kurz představí komplexně osobnost a dílo klasika českého dokumentárního filmu prof.
Jana Špáty (1932-2006). Špátovy filmy vynikají humanistickým pohledem na svět, hledají krásu
v každodennosti, ale i útěchu a radost ve světě plného nemocí a zmaru. J. Špáta se narodil v Náchodě, působil nejprve jako kameraman Zpravodajského filmu a posléze se vedle kameramanské profese etabloval jako režisér oceňovaných filmů s výrazným rukopisem. Působil také na FAMU, kde ovlivnil nejméně dvě generace studentů.

Plán přednášek s ukázkami filmů:
1. Špáta kameraman – estetika obrazu a kameramanské postupy (reportáže, cestopisy)
2. Špáta režisér – práce na „place“, příprava, obhlídky (portréty I.)
3. Film jako hutný dramatický tvar – práce s materiálem a jeho kompletace, vztah k hudbě (filmové
klipy)
4. Špáta pedagog – co vyžadoval od studentů, jakým způsobem probíhala jeho výuka
5. Typy hrdinů ve Špátových filmech (portréty II.)
6. Špáta na hraně, emocionalita (sociální sondy)
7. Špátova publicistická činnost a závěrečný film Láska, kterou opouštím

V rámci kurzu budou představeny i ukázky z filmů Jana Špáty, jako Okamžik radosti, Svítí slunce,
Respice finem, Země sv. Patricka, Variace na téma Gustava Mahlera, Atletické variace, Mezi světlem a tmou, 777 vteřin v Československu, Parta, GEN – Miroslav Horníček, GEN – Jiřina Bohdalová, OKO –
Srdce na dlani apod. Hostem bude i dcera J. Špáty, Olga Špátová.
Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o
dokumentu, žák Jana Špáty a autor jeho biografie M. Štoll.
Osobnosti dokumentárního filmu: Jan Špáta – filmový terapeut
pátek 11:00 - 12:20
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:04.10.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:18.10.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:08.11.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:15.11.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:29.11.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:13.12.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
  
Den:10.01.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H112
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK