Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Norden – severské země od Kalmarské unie k Evropské unii (5318)
Základní informace
Norden – severské země od Kalmarské unie k Evropské unii
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kurz nabídne ucelený vhled do historie a současnosti severských zemí – Dánska, Švédska, Norska, Finska a Islandu. Jednotící linkou přednášek o historickém vývoji, politickém uspořádání, ekonomickém modelu, struktuře společnosti a zahraničně-politické orientaci bude diskuze, zda je možné všech pět států souhrnně označit jménem „Norden“ (Skandinávie, severské země atp.) – jako bývá zvykem nejen v médiích. Historický exkurz započne přibližně v časech Kalmarské unie (14. století), bude pokračovat přes období reformace a absolutizmu až k napoleonskému období a konstituování moderních národních států. Detailněji bude pojednáno o světových válkách a meziválečném období, kdy je možné spatřit zárodky pozdějšího sociálního modelu. Období studené války ilustrativně poukáže na fragmentaci geograficky kompaktního regionu v důsledku „velké“ geopolitiky. Zvláštní pozornost bude věnována období po konci studené války a zapojení zemí do procesu evropské integrace. Kromě 5 severských zemí se pozornosti dostane i 3 autonomním územím – Alandským a Faerským ostrovům a Grónsku.


Harmonogram přednášek:
1. Úvod, dávné dějiny, Vikingové, christianizace, Kalmarská unie
2. Od Kalmarské unie po napoleonské války
3. 19. století – vznik moderních států
4. Světové války, meziválečné období
5. Studená válka, evropská integrace
6. Politika, ekonomika, společnost
7. Autonomní území, severská spolupráce, současnost
Norden – severské země od Kalmarské unie k Evropské unii
čtvrtek 16:00 - 17:20
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Tomáš Juhás
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:03.10.2019
Čas:16:00 - 17:20
Místnost:H020
  
Den:17.10.2019
Čas:16:00 - 17:20
Místnost:H020
  
Den:07.11.2019
Čas:16:00 - 17:20
Místnost:H020
  
Den:21.11.2019
Čas:16:00 - 17:20
Místnost:H020
  
Den:05.12.2019
Čas:16:00 - 17:20
Místnost:H020
  
Den:12.12.2019
Čas:16:00 - 17:20
Místnost:H020
  
Den:19.12.2019
Čas:16:00 - 17:20
Místnost:H020
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK