Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Spojené království a osobnosti, které ho utvářely (5313)
Základní informace
Spojené království a osobnosti, které ho utvářely
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra politologie [23-KP]
prezenční
čeština
Kurz seznámí zájemce o britskou problematiku s významnými osobnostmi spojenými s utvářením Spojeného království, a to jak s těmi reálně existujícími, tak s těmi, jejichž existenci známe pouze z legend. Vedle legendami opředených hrdinů jako je král Artuš či kouzelník Merlin si proto představíme i osobnosti a události, které vedly ke vzniku Velké Británie, tedy příběh spojení keltských oblastí (Walesu, Skotska) s Anglií. V přednáškách se zájemci budou moci seznámit s důležitými etapami anglických i britských dějin: s pronikáním Normanů a s osobností Viléma Dobyvatele, s působením Normanů ve Walesu, podrobněji budou představeny okolnosti vedoucí ke spojení Skotska s Anglií i boje s klany ze skotské Vysočiny (včetně začlenění Skotů do britské armády). Stěžejní část přednášek pak bude věnována dopadu těchto událostí na současnou skotskou a velšskou politickou scénu a seznámení se s významnými osobnostmi, které se zapsaly výrazně do politických u kulturních dějin těchto oblastí.

Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.
Spojené království a osobností, které ho utvářely
pátek 9:30 - 10:50
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Katedra politologie
Katedra politologie
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:21.02.2020
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:06.03.2020
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:20.03.2020
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:03.04.2020
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:17.04.2020
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:15.05.2020
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:22.05.2020
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK