Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Diskuze o sudetoněmecké otázce v Československu/ČR po roce 1989 (5303)
Základní informace
Diskuze o sudetoněmecké otázce v Československu/ČR po roce 1989
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kurz se zabývá analýzou vybraných politických a publicistických debat věnovaných tzv. sudetoněmecké otázce po roce 1989. Téma bude pojednáno v kontextu vývoje česko-německých vztahů a vstupu České republiky do Evropské unie.

Zakončení kurzu: esej na zadané téma
Diskuze o sudetoněmecké otázce v Československu/ČR po roce 1989
pondělí 15:30 - 16:50
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Petr Šafařík
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK