Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních (5143)
Základní informace
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních
Kód varianty (CID): 5301
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
prezenční
čeština
Kurz je koncipován tak, že se participanti prakticky seznamují s principy fungování a využívání online kancelářských služeb a osobní agendy seniora s využíváním skrze webové rozhraní i pomocí chytrého telefonu (smartphonu) s operačním systémem Android. Lekce jsou vedeny jednoduše a názorně k základním funkcím a technologiím, účastníci se naučí využívat hlavní (Google) účet, který jim umožní plný přístup ke svým datům jak ze smart zařízení, tak prostřednictvím webového prohlížeče. V dalších lekcích se prakticky seznamují s hlavními online službami (vyhledávání, osobní agenda, mediální služby - zálohování fotografií, videí, hudby, mapové podklady a navigace v mapových podkladech, síťové služby - nákupy, informační servisy, zabezpečení). Očekávaným absolventem je pak poučený a vědomý uživatel online služeb i smart zařízení se strukturovanou a jednoduše využívanou osobní agendou, schopný komunikovat a sdílet adekvátní informace prostřednictvím moderních komunikačních a sociálních sítí.
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních
Pro ZS 2019/20 plánujeme kurs v rozsahu 24 hodin (8 x 3 hodiny) pro 20 účastníků, který bude realizován v seminářové/workshopové formě v počítačové učebně KITTV R 013H.
Vždy od 17:10.

Obsah kursu:
1) Práce s Google účtem - provázání smartphone a online kanceláře (9.10.)
2) Prostředí online služeb - webový prohlížeč a mobilní aplikace (16.10.)
3) Osobní agenda - kontakty, pošta, poznámky (23.10.)
4) Kalendářové položky a jejich sdílení (30.10.)
5) Google Disk a cloudové úložiště přístupné odkudkoli (6.11.)
6) Pracujeme s daty a dokumenty - texty, tabulky, prezentace, média (13.11.)
7) Fotoaparát a zálohování fotek, tvorba sdílených alb, sociální sítě (20.11.)
8) Mapové a navigační služby - vím kde jsem, záznam tras a mapových bodů (27.11.)

Přednášející PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.

20
Zaslat přihlášku s podpisem na email marie.prusova@pedf.cuni.cz

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) (0688)
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Centrum celoživotního vzdělávání
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
24 (v hodinách celkem)
Středa
Poplatky a financování
800 Kč / semestr
Platbu provede účastník na účet PedF Uk- č.ú. 85236011/0100, v.s.6-719-19

pozn. V.S. je zároveň účetním číslem kurzu, nezbytným pro dohledání plateb. Děkujeme, že v.s. uvádíte.
Do zprávy pro příjemce napíše celé jméno a příjmení.
!Pokud za uchazeče hradí platbu rodina, přítel, jiný uchazeč, je nutné napsat do zprávy pro příjemce jméno uchazeče, za kterého je platba provedena. Nikoliv jméno plátce!
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
10.09.2019
uvítáme emailové podání přihlášky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK