Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Antické živly nejen očima přírodních věd_II. (4681)
Základní informace
Antické živly nejen očima přírodních věd_II.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra chemie a didaktiky chemie [41-KCHDCH]
prezenční
čeština
Antické živly – voda, vzduch, oheň a půda – jako inspirace pro různé oblasti života společnosti. Souvislosti filozofické, přírodovědné, technologické, umělecké i vzdělávací.
Antické živly nejen očima přírodních věd
1. Úvod do studia. Představení tématu a jeho širokých souvislostí. Zásady pro práci v přírodovědné laboratoři, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy. Představení a diskuse o možnostech souvisejících exkurzí včetně dohody na jejich realizaci. Literatura a další zdroje pro studium. Požadavky k závěrečnému kolokviu.
2. Antické živly ve filozofickém diskurzu. Od monistů k Aristotelovi a hledání podstaty světa.
3. Antické živly a přírodovědné poznávání.
4. Voda – od antického živlu ke každodenní spotřebě a trvale udržitelnému životu.
5. Vzduch – od antického živlu k „čisté bublině“ života.
6. Oheň – od antického živlu k „dobrému sluhovi ale zlému pánovi“.
7. Půda – od antického živlu k „rodné hroudě“.
8. Antické živly a umění.
9. Antické živly ve vzdělávání.
10. Závěrečné kolokvium s přírodovědným „živlením“ z různých pohledů.

Přednášející doc. RNDr. Karel Holada
Časový harmonogram bude upřesněn přednášejícím
20
Maturita se nevyžaduje

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Docházka
Garant a místo
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Katedra chemie a didaktiky chemie, terén
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
80 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol:6-716-19 , do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
Přihláška
Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
10.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK