Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Po stopách historie_I_ Cestování v každém věku (5142)
Základní informace
Po stopách historie_I_ Cestování v každém věku
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
prezenční
čeština
Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti české a světové historie a cestovního ruchu jako fenoménu současného životního stylu navazuje praktická výuka formou vycházek a exkurzí zaměřených na
významná místa historie u nás i v zahraničí. Výběr témat a míst pokrývá široké spektrum dějin od nejstaršího období po současnost. Účastníci kurzu se seznámí s kulturními památkami, historickými souvislostmi jejich vzniku a metodami vyhledávání informací. Naučí se orientovat v službách cestovního ruchu nejen pro seniory
a získají praktické rady ohledně organizace, bezpečnosti a zdraví na cestách. Kurz je rozdělen do dvou semestrů.
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví
Po stopách historie. Cestování v každém věku
Zimní semestr: Cesta na východ
1. Úvod, organizace výuky, hlavní kulturní památky na východ od nás a historické souvislosti jejich vzniku.
2. Čechy ve středověku. Autobusová exkurze do Lipan, Kouřimi, Malešova, Kutné Hory, Kolína a Libice nad Cidlinou.
3. Zdraví na cestách. Cestovní lékárnička a očkování. Prevence a relaxační techniky při dlouhé cestě.
4. Halič. Historie haličského a vladimiřského království, rakouská Halič a bitva o ni v první světové válce, chasidské židovství, Podkarpatská Rus. Pětidenní autobusová exkurze do Polska, na Ukrajinu a Slovensko.
5. Archeologie, její obory a metody. Hlavní lokality u nás. Česká archeologie v zahraničí.
6. Náprstkovo muzeum. Vycházka s prohlídkou stále expozice Kultury Austrálie a Oceánie.
7. Po stopách Alexandra Velikého. Řecko, Anatolie, Sýrie, Fénicie, Judea, Egypt, Mezopotámie ad.
8. Perská říše. Desetidenní letecká exkurze do Iránu (Teherán, Shiraz, Persepolis, Yazd, Isfahan, Kashan).
9. Čechy, Morava a Uhersko pod jedním panovníkem. Československo.
10. Horní Lužice aneb zpět na sever. Jednodenní adventní autobusová exkurze do Zhořelce (Görlitz).

Skupina C

Datum Forma výuky Čas Místo Lektor
10. 9. 2019 přednáška 13:00 – 14:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
17. 9. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
24. 9. 2019 přednáška 13:00 – 14:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. - 18. 10. exkurze 08:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
22. 10. 2019 přednáška 13:00 – 14:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
29. 10. 2019 vycházka 13:00 – 14:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
05. 11. 2019 přednáška 13:00 – 14:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. – 23. 11. exkurze Letiště Praha PhDr. Stanislav Voleman
26. 11. 2019 přednáška 13:00 – 14:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
10. 12. 2019 exkurze 08:30 – 18:30 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman

Skupina D
začátek přednášek v 11h, CŽV PedF UK, Spálená 10, Praha 1, přednášející PhDr. Voleman
obsahově jsou přednášky i exkurze totožné se skupinou C

Každá skupina -10 hodin přednášek, 2 hodiny vycházek a 15 dnů exkurzíPřednášející:
PhDr. Stanislav Voleman;

50
Zaslat přihlášku na email czv-tym@pedf.cuni.cz,

Dvě skupiny C a D
C skupina 13:00 - 14:30, Centrum CŽV, PedF UK, Spálená 10, Praha 1
D skupina 11:00 - 12:30, Centrum CŽV, PedF UK, Spálená 10, Praha 1

časy exkurzí se od času konání přednášek liší!!
náklady na exkurze se platí zvlášť (exkurze nejsou povinné)
Věk 55+, SŠ vzdělání

Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. František Parkan
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Centrum celoživotního vzdělávání
PedF Uk, Spálená 10, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
2
100 (v hodinách celkem)
50h/semestr
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / semestr
Platbu provede účastník na účet PedF Uk- č.ú. 85236011/0100, v.s.671819

pozn. V.S. je zároveň účetním číslem kurzu, nezbytným pro dohledání plateb. Děkujeme, že v.s. uvádíte.

Do zprávy pro příjemce napíše celé jméno a příjmení.
!Pokud za uchazeče hradí platbu rodina, přítel, jiný uchazeč, je nutné napsat do zprávy pro příjemce jméno uchazeče, za kterého je platba provedena. Nikoliv jméno plátce!

Náklady na exkurze a zájezdy nejsou v ceně kurzu (zájezdy nejsou povinné).
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
10.09.2019
uvítáme emailové podání přihlášky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK