Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Po stopách historie. Cestování v každém věku (5142)
Základní informace
Po stopách historie. Cestování v každém věku
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
prezenční
čeština
Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti české a světové historie a cestovního ruchu jako fenoménu současného životního stylu navazuje praktická výuka formou vycházek a exkurzí zaměřených na
významná místa historie u nás i v zahraničí. Výběr témat a míst pokrývá široké spektrum dějin od nejstaršího období po současnost. Účastníci kurzu se seznámí s kulturními památkami, historickými souvislostmi jejich vzniku a metodami vyhledávání informací. Naučí se orientovat v službách cestovního ruchu nejen pro seniory
a získají praktické rady ohledně organizace, bezpečnosti a zdraví na cestách. Kurz je rozdělen do dvou semestrů.
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví
Po stopách historie. Cestování v každém věku
Zimní semestr: Cesta na východ
1. Úvod, organizace výuky, hlavní kulturní památky na východ od nás a historické souvislosti jejich vzniku.
2. Čechy ve středověku. Autobusová exkurze do Lipan, Kouřimi, Malešova, Kutné Hory, Kolína a Libice nad Cidlinou.
3. Zdraví na cestách. Cestovní lékárnička a očkování. Prevence a relaxační techniky při dlouhé cestě.
4. Halič. Historie haličského a vladimiřského království, rakouská Halič a bitva o ni v první světové válce, chasidské židovství, Podkarpatská Rus. Pětidenní autobusová exkurze do Polska, na Ukrajinu a Slovensko.
5. Archeologie, její obory a metody. Hlavní lokality u nás. Česká archeologie v zahraničí.
6. Náprstkovo muzeum. Vycházka s prohlídkou stále expozice Kultury Austrálie a Oceánie.
7. Po stopách Alexandra Velikého. Řecko, Anatolie, Sýrie, Fénicie, Judea, Egypt, Mezopotámie ad.
8. Perská říše. Desetidenní letecká exkurze do Iránu (Teherán, Shiraz, Persepolis, Yazd, Isfahan, Kashan).
9. Čechy, Morava a Uhersko pod jedním panovníkem. Československo.
10. Horní Lužice aneb zpět na sever. Jednodenní adventní autobusová exkurze do Zhořelce (Görlitz).
1. skupina
Datum Forma výuky Čas Místo Lektor
10. 9. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
17. 9. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
24. 9. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. - 18. 10. exkurze 08:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
22. 10. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
29. 10. 2019 vycházka 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
05. 11. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. – 23. 11. exkurze Letiště Praha PhDr. Stanislav Voleman
26. 11. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
10. 12. 2019 exkurze 08:30 – 18:30 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman

2. skupina
Datum Forma výuky Čas Místo Lektor
10. 9. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
17. 9. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
24. 9. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. - 18. 10. exkurze 08:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
22. 10. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
29. 10. 2019 vycházka 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
05. 11. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
14. – 23. 11. exkurze Letiště Praha PhDr. Stanislav Voleman
26. 11. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
10. 12. 2019 exkurze 08:30 – 18:30 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman

Přednášející:
PhDr. Stanislav Voleman;

50
Zaslat přihlášku na email czv-tym@pedf.cuni.cz,
s preferencí skupiny:

A skupina 15:00-16:30
B skupina 17:00-18:30

časy exkurzí se od času konání přednášek liší!!

Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. František Parkan
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Centrum celoživotního vzdělávání
PedF Uk, Spálená 10, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
2
100 (v hodinách celkem)
50h/semestr; 25h v jedné skupině
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / semestr
Platbu provede účastník na účet PedF Uk- č.ú. 85236011/0100, v.s.6-718-19

pozn. V.S. je zároveň účetním číslem kurzu, nezbytným pro dohledání plateb. Děkujeme, že v.s. uvádíte.

Do zprávy pro příjemce napíše celé jméno a příjmení, dále skupinu (A skupina, B skupina), do které se přihlašuje.
!Pokud za uchazeče hradí platbu rodina, přítel, jiný uchazeč, je nutné napsat do zprávy pro příjemce jméno uchazeče, za kterého je platba provedena. Nikoliv jméno plátce!

Náklady na exkurze a zájezdy nejsou v ceně kurzu (zájezdy nejsou povinné).
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
10.09.2019
uvítáme emailové podání přihlášky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK