Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku (4200)
Základní informace
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti rozvoje osobnosti a problematiky stárnutí jedince se zaměřením zejména na psychické aktivity v průběhu stárnutí, na emoční nerovnováhu (emoční rovnováhu, hledání smysluplnosti života), příčiny, které ji vyvolávají a stavy, které z tohoto působení vyplývají, jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů, technik a doporučení za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života. Součástí kurzu bude jedna exkurze na závěr kurzu.
Účastníci kurzu budou dále aktivizováni ve smyslu podnětů pro úpravu stylu života ve vyšším věku a udržování sociálních vazeb.

Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
1 Úvod do studia, přehled témat, literatury, metod výuky, pomůcek apod.
2 Vymezení stáří a stárnutí, vývoj osobnosti, změna života odchodem do důchodu. Integrita osobnosti, co je smyslem života ve stáří
3 Bio, psycho, sociální podněty pro úpravu života ve vyšším věku
4 Analýza denních aktivit, časové rezervy a nastavení optimálního harmonogramu dne, vybrané techniky neurolingvistického
programování k harmonizaci osobnosti
5 Harmonizační cvičení pro udržení životní energie, harmonizaci osobnosti, nácvik; další relaxační techniky
6 Projektivní techniky a jejich využití k harmonizaci osobnosti
7 Exkurze

Místo konání výuky v ZS - Spálená 10, Praha 1, učebna Sp 106 od 12:30 do 15 h
Termíny přednášek:
říjen 8. a 22.
listopad 5. a 19.
prosinec 3. a 17.

Exkurze bude domluvena s posluchači v průbehu měsíce lisotopad

Přednášející_ Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
18
Maturita, věk 55+
60% účast pro obdržení osvědčení o absolvování.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
docházka
Garant a místo
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
22 (v hodinách celkem)
6 x 3 vyučovací hodiny 1 x za 2 týdny, exkurze 4 h
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a.s., Praha 1, č. účtu 85236011 kód banky:0100, variabilní symbol: 671519, do zprávy pro příjemce napište !jméno a příjmení účastníka!
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, ÚPRPŠ
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
10.09.2019
Místo konání výuky Spálená 10, učebna Sp 106 od 12:30 do 15 h
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK