Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Dějiny lásky okem sociologie (5295)
Základní informace
Dějiny lásky okem sociologie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra sociologie [23-KS]
prezenční
čeština
Kurz vám nabídne příběh lásky a intimních vztahů, jak jej chápe a snaží se mu porozumět sociologie. Prostřednictvím krásné literatury (bude nás provázet celým kurzem) se nejprve vrátíme k antickému pohledu na lásku, abychom přes cudnou kurtoazní lásku ušlechtilých rytířů dospěli ke svádivým hrám na dvorech francouzské galantní aristokratické společnosti za vlády Krále Slunce Ludvíka XIV. Důkladně prozkoumáme fenomén romantické lásky. Ukážeme si, jaký vliv měly a mají na lásku a její prožívání proměny moderní společnosti, obě světové války a následná sexuální revoluce 60. let minulého století, kterou započalo osvobození žen v intimní oblasti.
Nevyhneme se samozřejmě ani dramatickým proměnám intimních vztahů na přelomu tisíciletí a vpádu internetu, digitálních technologií a sociálních sítí do oblasti seznamování a prožívání lásky. To vše nám poslouží k retrospekci prožívání lásky v generaci posluchačů Univerzity 3. věku a jejímu srovnání s tím, jak lásku prožívá dnešní mladá generace. Tuto část bychom měli realizovat za vaší aktivní účasti jako studentů kurzu.

Kurz bude zakončen vypracováním závěrečné eseje v délce cca 3 – 5 stránek na vlastní „láskyplné“ téma.
Dějiny lásky okem sociologie
pátek 12:30 - 13:50
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Michal Kotík, prom. mat.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:04.10.2019
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H012
  
Den:18.10.2019
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H012
  
Den:01.11.2019
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H012
  
Den:15.11.2019
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H012
  
Den:29.11.2019
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H012
  
Den:13.12.2019
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H012
  
Den:20.12.2019
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H012
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK