Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Britský parlament a jeho role v britské politice (5294)
Základní informace
Britský parlament a jeho role v britské politice
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra politologie [23-KP]
prezenční
čeština
V poslední době se stal výraznou a populární osobností britské politické scény John Bercow, Speaker of the House of Commons, tedy předseda dolní komory parlamentu. Jeho vystupování v souvislosti s jednáním o Brexitu nesporně může být inspirativní pro všechny, kteří chtějí pochopit, jak tato funkce vznikla a jaké je formální postavení této „instituce“ při jednání komory i v politickém systému jako celku. Nabízený kurz se zaměří na britský parlamentarismus a jeho genezi s důrazem na rozhodující události a významné osobnosti, na fungování parlamentu i jeho vztah ke Koruně a britské vládě. Přednášky současně představí pravidla, jakými se řídí jednání dolní a horní komory britského parlamentu, jak je obsazována funkce Speakera a jaká je jeho role při jednání poslanců i jaké má vůči nim pravomoci. V průběhu kurzu se zájemci budou moci seznámit rovněž s postavením horní komory parlamentu (The House of Lords), její skladbou a funkcí v britském politickém systému. Součástí kurzu bude rovněž „exkurz“ do historie britského parlamentu s důrazem na jeho výjimečnost ve srovnání s postavením a rolí parlamentů v jiných evropských politických systémech (včetně českého).

Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.
Britský parlament a jeho role v britské politice
pátek 9:30 - 10:50
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Katedra politologie
Katedra politologie
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:11.10.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:25.10.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:08.11.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:22.11.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:06.12.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:20.12.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:17.01.2020
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK