Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Balkánští diktátoři 20. století (5292)
Základní informace
Balkánští diktátoři 20. století
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
V 19. a na poč. 20. st. vzniklé národní státy (Řecko, Rumunsko, Srbsko, Černá Hora, Albánie a Bulharsko) byly monarchie, vnitropoliticky nestabilní, hospodářsky velmi slabé a navzájem znesvářené. V období mezi první a druhou sv. válkou nestabilitu řešili vládnoucí monarchové diktaturou (král Alexandr v Jugoslávii, car Boris v Bulharsku, král Zog v Albánii, král Carol v Rumunsku). V Bulharsku v první pol. 20. let se „vyznamenali“ premiéři A. Stambolijský a A. Cankov, první levicový agrárník, druhý krajně pravicový antisemita a fašista. Druhá světová válka otevřela
v balkánských zemích cestu k moci komunistům, kteří v Jugoslávii, Albánii, Bulharsku a Rumunsku nastolili režimy „lidové demokracie“ (forma diktatury proletariátu). V čele stáli J. B. Tito a E. Hoxha
v Jugoslávii a Albánii, první stál u specifické a netypické cesty k socialismu, druhý dospěl ke zvláštní cestě „proti všem“ a později T. Živkov a N. Ceausescu v Bulharsku a Rumunsku. První vytvořil specifický systém, tzv. živkovismus, druhý v Evropě nebývalý kult osobnosti (Éra Ceausescu). Ani Řecko nebylo „ušetřeno“. Bylo sice zachráněno před komunismem, ale po skončení občanské války v roce 1949 byl nastolený režim diktatury z poč. 50. let stejně krutý jako v sousedních zemích lidové demokracie, zejména za tzv. stalinismu (tak i v l. 1967-1974 panující režim „plukovnické junty“).


Zakončení kurzu: krátká esej na téma z přednášek dle vlastního výběru
Balkánští diktátoři 20. století
pátek 12:30 - 13:50
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK