Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Americká literatura 1900-1950 (5291)
Základní informace
Americká literatura 1900-1950
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké literatury první poloviny 20. století. Budou to jednak autoři takzvané „ztracené generace“, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, a John Dos Passos, samozřejmě ale nemůžeme pominout ani představitele amerického Jihu a pravděpodobně největšího amerického autora 20. století Williama Faulknera. Seznámíme se také se sociální kritikou Johna Steinbecka a s pohledem na americkou společnost z pera černošské spisovatelky Zory Neal Hurstonové. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se seznámí podrobněji s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Posluchači budou hodnoceni na základě krátké seminární práce, jejíž téma si mohou vybrat po poradě s vyučujícím.
Americká literatura 1900-1950
úterý 11:00 - 12:20
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jiří Hanuš
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:08.10.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H014
  
Den:22.10.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H014
  
Den:12.11.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H014
  
Den:26.11.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H014
  
Den:10.12.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H014
  
Den:07.01.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H014
  
Den:21.01.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H014
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK