Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Seminář výtvarného umění I (4545)
Základní informace
Seminář výtvarného umění I
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.
Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.
Zakončení kurzu: esej/úvaha
Seminář výtvarného umění I
pátek
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
Katedra mediálních studií
neurčeno
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
13.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK