Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Česká filozofie v evropském kontextu (3928)
Základní informace
Česká filozofie v evropském kontextu
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
prezenční
čeština
Filosofické směry 20. století: pozitivismus, fenomenologie,
postmoderna. Ontologie, gnozeologie a etika současné doby, postavení
vědy a filosofie v dnešní době.
Specifický cíl: filosofie výchovy, péče o duši jako smysl života,
filosofie těla a tělesnosti, zdraví a nemoci, života a smrti, problém
celku v myšlení a poznávání.

Česká filozofie v evropském kontextu
ne
Maturita se nevyžaduje

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
30 (v hodinách celkem)
jednou za 14 dní
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
100 Kč / program
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol:671119 , do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
osvobozeno
Přihláška
UK Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221 900 342
10.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK