Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)
Základní informace
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Úvod do lékařské etiky. Etika, morálka, mrav.
Etika a přírodní vědy, etika a právo
Postup při řešení bioetického problému.
Popis problému, deskriptivní etika, normativní etika.

Základní etické teorie.
Hedonismus. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností.

Problém osoby. Od etiky kmene po Všeobecnou deklaraci lidských práv.
Status lidské osoby: kdy začíná život?

Problém osoby II. Eugenika. Akce T4. Holocaust.

Čtyři principy lékařské etiky. Princip autonomie.

Úvod do environmentální etiky. Odpovědnost na Zemi ale i vůči Zemi.
Antropocentrismus. Biocentrismus. Ekocentrismus.

Kdo je člověk? Od animismu k panmechanismu.

Gen-etika. Etika genetiky. Genové terapie. Etika mezi behaviorismem a genetickým determinismem.

Etika práce s laboratorními zvířaty. Člověk a zvíře. Altruismus u zvířat.

Lékařský výzkum a etika.
Univerzita třetího věku-Etika
ne
30
maturita
důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Ústav etiky a humanitních studií
Ústav etiky a humanitních studií
3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
28 (v hodinách celkem)
2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2019 - červen 2020
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
200 Kč / rok
Kurz je možné absolvovat pouze jednou.
osvobozeno
Přihláška
Ústav etiky, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav etiky a humanitních studií
Zuzana Filipi
zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
267102904
27.06.2019
od 14. 5. 2019 - 27. 6. 2019
Elektronická přihláška
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-195.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK