Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Praktický hudební místopis České republiky VI (5271)
Základní informace
Praktický hudební místopis České republiky VI
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Kurz na základě praktických činností a formou exkurzí seznamuje s hudební historií Čech a Moravy v souvislostech s místy spojenými se životem a dílem významných hudebních osobností, institucí a událostí. Tyto skutečnosti zasazuje do širších dějinných a společenských vztahů. Kurz probíhá ve 2 formách:
a) formou exkurzní praxe, kdy se poznávání výše uvedených jevů odehrává na místech vztahujících se k hudebním reáliím,
b) formou praktických činností při seminární výuce a formou hudebních dílen, prezentujících a systematizujících nezbytné historické a hudebně teoretické souvislosti, seznamující s vybranými hudebními díly, postihující vůdčí stylové a sémantické rysy vybraných skladeb zacílené na pochopení hudební řeči jako specifického komunikačního prostředku charakteristického pro dané osobnosti a stylové období. K chápání hudební řeči jsou použity praktické hudební činnosti založené na aktivním provozování hudby, vybraných elementů hudebních zvolených hudebních děl a na základě nástrojové a vokální improvizace.
Praktický hudební místopis České republiky
13.září: exkurze Domažlice, Muzeum Jindřicha Jindřicha
10.–11.říjen: exkurze Český Krumlov, Zámecké divadlo a regionální muzeum
8.listopad: exkurze Tradice hudby a vzdělání ve Středních Čechách.
Lysá nad Labem - sídlo F.A. Šporka, mecenáše hudby umění, a rodiště orientalisty B. Hrozného.
Čelákovice: rodiště J. Zacha.
7.prosinec: seminář a hudební aktivity

7. únor: seminář a hudební praxe
20. březen: zámek Lobkovice a expozice F. Palackého, rodiště Terezy Stolzové - Kostelec nad Labem
25. duben: Václav Holan Rovenský, Muzeum Českého ráje v Turnově
22.-23. květen: pamětní síň Klementa Slavického na zámku v Tovačově a Muzeum Bedřicha Smetany v Týnu nad Bečvou


45
Základní přehled o evropském kulturním vývoji, přehled o české obecné a hudební historii.
Aktivní účast ve výuce, závěrečná reflexe oborových a interdisciplinárních souvislostí kurzu (termín splnění: 31. 5. 2020).

Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
aktivní účast a reflexe kurzu
Garant a místo
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, velký sál, terén
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
2
80 (v hodinách celkem)
9 měsíců
Čtvrtek - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
číslo účtu 85236011/0100
variabilní symbol 6-713-19

Do zprávy pro příjemce, prosím, napište celé jméno a příjmení toho, kdo kurz skutečně bude navštěvovat a za koho se platba uskutečňuje.
osvobozeno
Přihláška
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
michal.nedelka@pedf.cuni.cz
725243892
30.06.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK