Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva (1773)
Základní informace
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
prezenční
čeština
Akademie 3. věku má dlouholetou tradici. V roce 2018 uplynulo od jejího založení již 20 let. Svou činností navazuje na Univerzitu 3. věku, od jejíhož založení uplynulo v roce 2017 třicet let. O formu vzdělávání v A3V je velký zájem v rámci celého regionu. LFP nabízí tak možnost dalšího vzdělávání seniorů, prevenci jejich sociálního vyloučení a za spolupráce se studenty i mezigenerační setkávání. Přednášející LFP prezentují kromě jiného i činnost fakulty, její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Kromě zaměstnanců fakulty a FN Plzeň se na realizaci přednášek podílejí i mimofakultní odborníci z různých oborů. Účastníci kurzů mohou aktivně spoluvytvářet jejich náplň. Každý kurz je plánován na jeden akademický rok. V rámci programu jsou nabízeny i další aktivity, jako jsou např. poznávací exkurze, pohybové a kulturní aktivity. Posluchači anonymně hodnotí kvalitu přednášek, jejich organizaci a rovněž se aktivně zapojují se svými příspěvky. Pro posluchače jsou připravovány podkladové studijní materiály. LFP tak dlouhodobě podporuje obyvatele plzeňského regionu, aby žili zdravě, aktivně a kvalitně i ve vyšším věku.
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
Kurz je plánován vždy na jeden akademický rok.
Přednášky se konají vždy v úterý od 15:00 hodin 1x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.

125
Nejsou stanovena žádná omezení účasti na programu.
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
80 (v hodinách celkem)
8/M
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / rok
600 Kč
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@seznam.cz
377 593 540
30.06.2019
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK