Biblická teologie Nového zákona (Úvod do ET I, LS) (5245)
Základní informace
Biblická teologie Nového zákona (Úvod do ET I, LS)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Nového zákona [27-NZ]
prezenční
čeština
Jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání.
Vybrané exegetické problémy Nového zákona.
vyučující: doc. Jiří Mrázek, dr. Jan Roskovec
zahájení: pátek 28. 2. 2020

28.2. Marek - exegeze vybraných textů a teologie, doc. J. Mrázek
6.3. Marek - exegeze vybraných textů a teologie, doc. J. Mrázek
13.3. Jan - exegeze vybraných textů a teologie, dr. J. Roskovec
27.3. Jan - exegeze vybraných textů a teologie, dr. J. Roskovec
3.4. epištola Římanům exegeze vybraných textů a Pavlova teologie, dr. J. Roskovec
15.5. epištola Římanům exegeze vybraných textů a Pavlova teologie, dr. J. Roskovec
29.5. Zjevení Janovo - exegeze vybraných textů a teologie, doc. J. Mrázek
Evangelická teologie
Jednosemestrální kurz, zahrnující čtyři čtyřhodinové bloky, vždy jedenkrát měsíčně.
LS 2019/20: Vybrané exegetické problémy Nového zákona.
vyučující: doc. J. Mrázek, dr. J. Roskovec
zahájení: pátek 28. 2. 2020

28.2. Marek - exegeze vybraných textů a teologie, doc. J. Mrázek
6.3. Marek - exegeze vybraných textů a teologie, doc. J. Mrázek
13.3. Jan - exegeze vybraných textů a teologie, dr. J. Roskovec
27.3. Jan - exegeze vybraných textů a teologie, dr. J. Roskovec
3.4. epištola Římanům exegeze vybraných textů a Pavlova teologie, dr. J. Roskovec
15.5. epištola Římanům exegeze vybraných textů a Pavlova teologie, dr. J. Roskovec
29.5. Zjevení Janovo - exegeze vybraných textů a teologie, doc. J. Mrázek
Otevřeno všem zájemcům.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
absolvování celého semestru přednášek
Garant a místo
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Evangelická teologická fakulta
Katedra Nového zákona
UK ETF, Černá 9, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
11 (v hodinách celkem)
7 přednášek za semestr
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / týden
500 Kč
Studenti se přihlašují před první přednáškou na místě.
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 210
28.02.2020
Další informace
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html