Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Biblická teologie Starého zákona (Úvod do ET I, Olomouc, LS) (5244)
Základní informace
Biblická teologie Starého zákona (Úvod do ET I, Olomouc, LS)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona [27-SZ]
prezenční
čeština
Jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání.
Vybrané problémy vzniku, výkladu a teologie Starého zákona.
vyučující: prof. M. Prudký, doc. F. Čapek, doc. P. Sláma
zahájení: čtvrtek 12. 3. 2020
Místo výuky: Blahoslavova 1, Olomouc (sbor Českobratrské církve evangelické)

12. 3. Martin Prudký Starý zákon jako Písmo a jako literární útvar
23. 4. Filip Čapek Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání
14. 5. Martin Prudký Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii
11. 6. Petr Sláma Čtení, výklad a interpretace textů knihy Exodus – od biblického textu k biblické teologii
Evangelická teologie
Jednosemestrální kurz, zahrnující čtyři čtyřhodinové bloky, vždy jedenkrát měsíčně.
ZS 2019/20: Vybrané problémy vzniku, výkladu a teologie Starého zákona.
vyučující: prof. M. Prudký, doc. F. Čapek, doc. P. Sláma
zahájení: čtvrtek 12.3.2020
Místo konání: Blahoslavova 1, Olomouc (sbor Českobratrské církve evangelické)

12. 3. Martin Prudký Starý zákon jako Písmo a jako literární útvar
23. 4. Filip Čapek Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání
14. 5. Martin Prudký Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii
11. 6. Petr Sláma Čtení, výklad a interpretace textů knihy Exodus – od biblického textu k biblické teologii
Otevřeno všem zájemcům.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
absolvování celého semestru přednášek
Garant a místo
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona
Blahoslavova 1, Olomouc (sbor Českobratrské církve evangelické)
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Březen
1
16 (v hodinách celkem)
1x měsíčně 4 hodiny, tj. čtyři čtyřhodinové bloky
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / týden
500 Kč
Studenti se přihlašují před první přednáškou na místě.
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 210
20.02.2020
Další informace
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK