Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Biblická teologie Starého zákona (Úvod do ET I, Olomouc, LS) (5244)
Základní informace
Biblická teologie Starého zákona (Úvod do ET I, Olomouc, LS)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona [27-SZ]
prezenční
čeština
Jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání.
Vybrané problémy vzniku, výkladu a teologie Starého zákona.
vyučující: prof. M. Prudký, doc. F. Čapek, doc. P. Sláma
zahájení: čtvrtek 12. 3. 2020
Místo výuky: Blahoslavova 1, Olomouc (sbor Českobratrské církve evangelické)

12. 3. Martin Prudký Starý zákon jako Písmo a jako literární útvar
23. 4. Filip Čapek Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání
14. 5. Martin Prudký Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii
11. 6. Petr Sláma Čtení, výklad a interpretace textů knihy Exodus – od biblického textu k biblické teologii
Evangelická teologie
Jednosemestrální kurz, zahrnující čtyři čtyřhodinové bloky, vždy jedenkrát měsíčně.
ZS 2019/20: Vybrané problémy vzniku, výkladu a teologie Starého zákona.
vyučující: prof. M. Prudký, doc. F. Čapek, doc. P. Sláma
zahájení: čtvrtek 12.3.2020
Místo konání: Blahoslavova 1, Olomouc (sbor Českobratrské církve evangelické)

12. 3. Martin Prudký Starý zákon jako Písmo a jako literární útvar
23. 4. Filip Čapek Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání
14. 5. Martin Prudký Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii
11. 6. Petr Sláma Čtení, výklad a interpretace textů knihy Exodus – od biblického textu k biblické teologii
Otevřeno všem zájemcům.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
absolvování celého semestru přednášek
Garant a místo
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona
Blahoslavova 1, Olomouc (sbor Českobratrské církve evangelické)
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Březen
1
16 (v hodinách celkem)
1x měsíčně 4 hodiny, tj. čtyři čtyřhodinové bloky
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / týden
500 Kč
Studenti se přihlašují před první přednáškou na místě.
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 210
20.02.2020
Další informace
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK