Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Biblická teologie Nového zákona (Úvod do ET I, Olomouc, ZS) (5243)
Základní informace
Biblická teologie Nového zákona (Úvod do ET I, Olomouc, ZS)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Nového zákona [27-NZ]
prezenční
čeština
Jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání.
Vybrané exegetické problémy Nového zákona.
vyučující: doc. Jiří Mrázek, dr. Jan Roskovec
zahájení: čtvrtek 10. 10. 2019
Evangelická teologie
Jednosemestrální kurz, zahrnující čtyři čtyřhodinové bloky, vždy jedenkrát měsíčně.
ZS 2019/20: Vybrané exegetické problémy Nového zákona.
vyučující: doc. J. Mrázek, dr. J. Roskovec
zahájení: čtvrtek 10. 10. 2019
Místo konání: Blahoslavova 1, Olomouc (sbor Českobratrské církve evangelické)

10.10. Marek - exegeze vybraných textů a teologie, doc. J. Mrázek
14.11. Jan - exegeze vybraných textů a teologie, dr. J. Roskovec
12.12. epištola Římanům exegeze vybraných textů a Pavlova teologie, dr. J. Roskovec
9.1. Zjevení Janovo - exegeze vybraných textů a teologie, doc. J. Mrázek
Otevřeno všem zájemcům.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
absolvování celého semestru přednášek
Garant a místo
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona
Blahoslavova 1, Olomouc (sbor Českobratrské církve evangelické)
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
11 (v hodinách celkem)
1x měsíčně 4 hodiny, tj. čtyři čtyřhodinové bloky
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / týden
500 Kč
Studenti se přihlašují před první přednáškou na místě.
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 210
10.10.2019
Další informace
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK