Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Biblická hebrejština I. (4080)
Základní informace
Biblická hebrejština I.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona [27-SZ]
prezenční
čeština
Biblická hebrejština I: 2.-30.9.2019 - intenzivní kurz
hebrejštiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři. Cílem je aktivně zvládnout základy hebrejské gramatiky, zejména hláskosloví, tvarosloví podstatného jména a slovesa (včetně úvodu k nepravidelným třídám).
Evangelická teologie
Biblická hebrejština I: 2.-30.9.2018 - intenzivní kurz
hebrejštiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři.
Pohovor s vyučujícím

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Garant a místo
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
Krátkodobé
120 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / týden
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 213
31.08.2019
Další informace
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK