Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Biblická teologie Starého zákona (Úvod do ET I, ZS) (5237)
Základní informace
Biblická teologie Starého zákona (Úvod do ET I, ZS)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona [27-SZ]
prezenční
čeština
Jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání.
Vybrané problémy vzniku, výkladu a teologie Starého zákona.
vyučující: prof. M. Prudký, doc. F. Čapek, doc. P. Sláma
zahájení: pátek 4. 10. 2019, 13:30


4.10. Martin Prudký Starý zákon jako Písmo v křesťanské tradici; členění oboru starozákonní biblistiky a základní
postupy při studiu Bible (úvod a orientace)
18.10. Petr Sláma Starý zákon jako literární útvar – literární a literárně-historické studium Bible
1.11. Filip Čapek Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání (I.)
15.11. Filip Čapek Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání (II.)
29.11. Martin Prudký Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii (I.)
13.12. Martin Prudký Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii (II.)
10.1. Petr Sláma Čtení, výklad a interpretace textů knihy Exodus – od biblického textu k biblické teologii (III.)
Evangelická teologie
Jednosemestrální kurz, zahrnující sedm přednášek z daného oboru.
ZS 2019/20: Vybrané problémy vzniku, výkladu a teologie Starého zákona.
vyučující: prof. M. Prudký, doc. F. Čapek, doc. P. Sláma
zahájení: pátek 4. 10. 2019, 13:30

4.10. Martin Prudký Starý zákon jako Písmo v křesťanské tradici; členění oboru starozákonní biblistiky a základní
postupy při studiu Bible (úvod a orientace)
18.10. Petr Sláma Starý zákon jako literární útvar – literární a literárně-historické studium Bible
1.11. Filip Čapek Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání (I.)
15.11. Filip Čapek Historické kontexty – Bible v perspektivě historického a archeologického zkoumání (II.)
29.11. Martin Prudký Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii (I.)
13.12. Martin Prudký Čtení, výklad a interpretace textů knihy Genesis – od biblického textu k biblické teologii (II.)
10.1. Petr Sláma Čtení, výklad a interpretace textů knihy Exodus – od biblického textu k biblické teologii (III.)
Otevřeno všem zájemcům.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
absolvování celého semestru přednášek
Garant a místo
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona
UK ETF, Černá 9
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
11 (v hodinách celkem)
7 přednášek za semestr
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / týden
500 Kč
Studenti se přihlašují před první přednáškou na místě.
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 210
04.10.2019
Další informace
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK