Didaktika češtiny jako cizího jazyka (5233)
Základní informace
Didaktika češtiny jako cizího jazyka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace [21-UCJTK]
celoživotní vzdělávání
prezenční
čeština
Kurz je určen především zájemcům z řad učitelů jazyků.
Didaktika češtiny jako cizího jazyka
ne
10
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
30 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
UK v Praze, FF UCJTK, Nám. J. Palacha 2, 116 38
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
katerina.sormova@ff.cuni.cz
221 619 215
01.10.2018
Další informace
http://ucjtk.ff.cuni.cz