Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky 2019 (5227)
Základní informace
Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky 2019
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace [21-UCJTK]
celoživotní vzdělávání
prezenční
čeština
1. Čeština a další slovanské jazyky; všestranný rozbor textu; literární teorie a poetika - 2. Vybrané otázky z vývoje češtiny; tvarosloví současné češtiny; interpretace poezie - 3. Spisovná a nespisovná čeština; slovní zásoba a tvoření slov; interpretace prózy - 4. Kapitoly z vývoje jazykovědné bohemistiky; syntax současné češtiny; literární historie - dějiny, slovníky, příručky - 5. Základní jazykovědná literatura a časopisy; stylový rozbor textu, stylizační cvičení; starší česká literatura; světová literatura - základní informace
Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky 2019
ne
40
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
30 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3000 Kč / program
základní
Přihláška
UK v Praze, FF UCJTK, Nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha1,Bc. Ivan Kafka, email: ivan.kafka@ff.cuni.cz
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Mgr. Ivan Kafka
ivan.kafka@ff.cuni.cz
221 619 209
05.02.2019
Další informace
http://ucjtk.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK