Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2019 (navazující magisterské studium) (5221)
Základní informace
Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2019 (navazující magisterské studium)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav germánských studií [21-UGS]
prezenční
čeština
1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek; 2. lingvistika; 3. příprava seznamu literatury; 4. literatura a kultura německy mluvících zemí; 5. ukázky výuky.
Kurz se pořádá jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak s její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky.
Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium. Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována těm gymnaziálním okruhům gramatiky a slovní zásoby němčiny, aby uchazeči získali přehled o požadavcích na ně kladených. Kurz ovšem nevynechává ani sféru reálií německy mluvících zemí a německou literaturu.
Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2019 (navazující magisterské studium)
ne
20
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Ústav germánských studií
Ústav germánských studií
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
10 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
základní
Přihláška
katerina.svitilova@ff.cuni.cz
Ústav germánských studií
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
221619244
25.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK