Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc. (5218)
Základní informace
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sociální práce [21-KSOCP]
prezenční
čeština
Přednáška přinese přehled několika hlavních teorií využívaných v sociální práci i v jiných pomáhajících profesích. Jde o teorie formulované během 20. století.
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
1 den - 9:20 - 18:15
SŠ + SŠ před dokončením

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Katedra sociální práce
Katedra sociální práce
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
10 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1200 Kč / program
základní
Přihláška
FF UK, Katedra socíální práce, U Kříže 8, 158 00, Praha 5 - Jinonice
Katedra sociální práce
Dana Myšková
dana.myskova@ff.cuni.cz
221619954
15.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK