Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
E-learningový kurz k přijímacím zkouškám na obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium) (5215)
Základní informace
E-learningový kurz k přijímacím zkouškám na obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav germánských studií [21-UGS]
prezenční
čeština
Kurz připravuje uchazeče na všechny části ústní přijímací zkoušky z němčiny pro obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium). Obsahuje metodická doporučení pro domácí přípravu, pro práci se sekundární literaturou a seznamuje uchazeče s technikami přípravy a sebeprezentace při přijímací zkoušce. Soustředí se na procvičení hlavních gramatických jevů němčiny.
E-learningový kurz k přijímacím zkouškám na obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium)
ne
20
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Ústav germánských studií
Ústav germánských studií
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
1052 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
základní
Přihláška
zuzana.rybenska@ff.cuni.cz
Ústav germánských studií
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
vera.hejhalova@ff.cuni.cz
281864570
03.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK