Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
CŽV 40 - Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy (5213)
Základní informace
CŽV 40 - Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul [24-QM]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je proškolit 15 specialistů, tzv. průvodců demokratickou kulturou pro školy. Průvodci jsou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby po skončení kurzu mohli podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy (dále jen CDC) přímo na konkrétních školách. Splněním cíle dojde k naplnění potřeby posílit kapacitu a odbornost ve vztahu k demokratické kultuře v prostředí pražských škol.
CŽV 40 - Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy
Délka kurzu je 6 měsíců (1 semestr).
nestanovuje se

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
6
Garant a místo
Mgr. Jan Tuček
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul
Sekretariát bakalářského studia
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
07.02.2019
1
44 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Sekretariát bakalářského studia
Bc. Richard Davídek
richard.davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
23.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK