Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný program ke studiu na lékařských fakultách pro české studenty (3783)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na lékařských fakultách pro české studenty
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Mariánské Lázně [67-30]
angličtina
odborné předměty
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
zkoušky z odborných předmětů
prezenční
čeština
Příprava studentů se středoškolským vzděláním na studium na českých VŠ se zaměřením na všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacii, specializace ve zdravotnictví, geologii, chemii, biologii, ekologii a zemědělské obory.
Přípravný kurz ke studiu na lékařských fakultách pro české studenty v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně (15 hodin týdně odborné předměty – biologie, chemie, fyzika, 10 hodin týdně latina, angličtina, lékařská angličtina)
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petr Hála
Středisko Mariánské Lázně
Středisko Mariánské Lázně
Termín a délka
2018/2019
Září
2
768 (v hodinách celkem)
Pondělí - Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
35100 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Eva Matoušková, DiS.
mlazne@ujop.cuni.cz
354622238
31.08.2018
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurzy/pomaturitni-kurzy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK