Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Metodický kurz pro vyučující z krajanských komunit (3808)
Základní informace
Metodický kurz pro vyučující z krajanských komunit
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Metodické a odborné centrum [67-43]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
metodika
rekvalifikace
prezenční
čeština
Základním vzdělávacím záměrem je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Workshopy a přednášky se zaměřují na prohloubení, doplnění či získání znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. V kurzu vyučují přední odborníci na danou problematiku.
Kurz je součástí Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a je financován MŠMT.
Metodický kurz pro vyučující z krajanských komunit v rozsahu 60 vyučovacích hodin
Čtrnáctidenní kurz:
- 6 vyučovacích hodin denně
- doprovodný kulturní program
- náslechy ve výuce ČJC
20
Výběrové řízení.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Metodické a odborné centrum
Metodické a odborné centrum
Termín a délka
2019/2020
Srpen
Krátkodobé
60 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Petra Jirásková
moc@ujop.cuni.cz
774537011
15.03.2020
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/metodicky-kurz-cestiny-jako-ciziho-jazyka-pro-vyucujici-z-krajanskych-komunit
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK