Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (3807)
Základní informace
Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Metodické a odborné centrum [67-43]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
metodika
rekvalifikace
prezenční
čeština
Cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Program je realizován formou přednášek, seminářů a workshopů se zaměřením na prohloubení znalostí v oblasti didaktiky výuky ČJC, na rozvoj dovedností při využití klasických metod výuky i netradičních přístupů, na rozšíření poznatků v oblasti sociokulturní. Účastníci kurzu se seznámí s evropskou jazykovou politikou a současným jazykovým vývojem v češtině. Kurz se soustředí také na vyučující ze základních škol a jiných institucí vyučujících děti.
Účastníci absolvováním získají kvalifikaci vyučovat češtinu jako cizí nebo druhý jazyk stvrzenou osvědčením.
MŠMT
MSMT-13036/2018-1
Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka
Dvousemestrální kurz.
Kombinované studium s distančními prvky (přímá výuka, náslechy ve výuce ČJC, závěrečná práce):
- 1x za 14 dnů, vždy v pátek
- 2x3hodinový blok (14.30 - 19.15)
- výběrové semináře zaměřené na výuku dětí a dospělých
VŠ vzdělání

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Metodické a odborné centrum
Metodické a odborné centrum
Termín a délka
2019/2020
Říjen
2
128 (v hodinách celkem)
Pátek - Pátek
Poplatky a financování
15950 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Petra Jirásková
moc@ujop.cuni.cz
774537011
31.08.2019
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/dvousemestralni-zdokonalovaci-kurz-k-vyuce-cestiny-jako-ciziho-jazyka
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK