Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Navazující přípravný program ke studiu na vysoké škole v magisterských programech – medicínské, veterinární, farmaceutické a přírodovědné obory (4761)
Základní informace
Navazující přípravný program ke studiu na vysoké škole v magisterských programech – medicínské, veterinární, farmaceutické a přírodovědné obory
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Mariánské Lázně [67-30]
čeština jako cizí jazyk
odborné předměty
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
zkouška z ČJ
zkoušky z odborných předmětů
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie, specializace ve zdravotnictví, geologie, chemie, biologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti se vstupní znalostí českého jazyka na úrovni B1 podle SERR, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Nástavbový program jazykové a odborné přípravy na české vysoké školy
25 hodin týdně (10 hodin týdně čeština a 15 hodin týdně odborné předměty – biologie, chemie, fyzika)
Dokončené úplné SŠ vzdělání. Úroveň češtiny B1 podle SERR.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petr Hála
Středisko Mariánské Lázně
Středisko Mariánské Lázně
Termín a délka
2018/2019
Září
2
875 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3530 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
31.07.2018
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK