Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Škola jako místo setkávání - konference (5198)
Základní informace
Škola jako místo setkávání - konference
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Vnímaná osobní účinnost a seberegulace - význam pro přechodová období ve vzdělávacím procesu; Kognitivní přístup ve vzdělávání; Management školní třídy; Edukační prostředí žáků; Podpora a rozvoj profesních dovedností učitelů; Poradenská pomoc učitelům; Metody poznávání žáků - pedagogická diagnostika; Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
MŠMT
33973/2016-1
Škola jako místo setkávání 2019
ano
určeno pro učitele MŠ,ZŠ,SŠ a poradenské pracovníky

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova
SŠ s maturitou
dotace MŠMT
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
05.04.2019
1
8 (v hodinách celkem)
1/D
5.4.2019
Poplatky a financování
0 Kč / program
400 Kč
VS 650117
poplatek za přihlášku = cena kurzu
osvobozeno
Přihláška
odkaz na webu katedry psychologie https://kpskonference.ff.cuni.cz/skola-jako-misto-setkavani/
Katedra psychologie
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221619669
15.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK