Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Tvorba dotazníků v praxi (5197)
Základní informace
Tvorba dotazníků v praxi
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sociologie [21-KSOC]
prezenční
čeština
Dotazník je jedním z široce uplatnitelných nástrojů zpětné vazby a získávání informací od klientů, uživatelů služeb a zájemců o ně, obchodních partnerů i cílových skupin. Ačkoliv pokládáme otázky denodenně, dotazník je velmi specifickou formou komunikace a abychom zjistili potřebné informace, musíme očekávat neočekávatelné a myslet na nejrůznější souvislosti a výklady formulovaných otázek.
Je přirozené se zeptat, nakolik je klient spokojen se službou dodání a fakturace zboží. Pokud nám odpoví, že byl spokojen, znamená to ale, že byl spokojen s dodáním, nebo s fakturací? A pokud nebyl spokojen, co přesně tuto nespokojenost způsobilo? Rychlost dodání? Špatná komunikace? I jednoduché otázky proto vyžadují znalosti z oboru, praxi a cvik. Existují navíc i zábavnější formy otázek, které se uplatní při formulaci marketingových strategií i akademickém výzkumu.
Kurz uvede účastníky do základních principů konstrukce dotazníků a formulace dotazníkových otázek a provede je praktickými cvičeními. Účastníci si v rámci kurzu vytvoří vlastní dotazník či jeho část, dostanou podrobnou zpětnou vazbu a zkusí si dotazování v osobním kontaktu i online. Seznámí se s přehledem možností dotazování z hlediska jednotlivých technik, ale i zpracování vlastního online dotazníku zdarma.
Účastníci kurzu se naučí:
- zjišťovat potřebné informace pomocí dotazníkových šetření;
- určit cílovou metodu a zvolit správnou metodu dotazování i jeho technologické řešení;
- zvolit správný typ otázek a formulovat je;
- vytvořit základní dotazník;
- interpretovat data získaná dotazováním.
Tvorba dotazníků v praxi
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
9 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
základní
Přihláška
eva.kysela@ff.cuni.cz
Katedra sociologie
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
20.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK