Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Principy a praxe vizualizace dat (5194)
Základní informace
Principy a praxe vizualizace dat
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sociologie [21-KSOC]
prezenční
čeština
Prakticky orientovaný kurz seznámí účastníky s principy vizualizace a vizuální prezentace dat. Velká pozornost je věnována praktickému nácviku vybraných vizualizací v programu MS Excel, k němuž musí mít účastník vlastní licenci. Ostatní softwarové nástroje, které v kurzu použijime, jsou freewarové (volně dostupné zdarma), např. Gephi, Infogram nebo OpenRefine. Je potřeba přinést si vlastní notebook. Na závěr účastníci velké množství tipů a inspirací pro další samostudium.
Účastníci kurzu se naučí:
- vybrat vhodný typ grafu pro svá data,
- vytvořit atraktivní a efektivní vizualizaci s důrazem na čitelnost a informativnost dalece nad rámec "defaultních" grafů v MS Excel,
- používat pestré možnosti přizpůsobení a nastavení v MS Excel,
- přemýšlet o grafech koncepčně,
- rozpoznat nejčastějí chyby a manipulace v datové vizualizaci a vyvarovat se jich ve vlasní práci.
Principy a praxe vizualizace dat
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
9 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
základní
Přihláška
eva.kysela@ff.cuni.cz
Katedra sociologie
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
20.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK