Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro program Teritoriální studia (3374)
Základní informace
Přípravný kurz pro program Teritoriální studia
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení na různé obory studijního programu mezinárodní teritoriální studia a může být prospěšný též pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědného směru. Hlavní důraz bude kladen na poválečné dějiny a na současné problémy zemí Evropské unie, zemí bývalého Sovětského Svazu a na Spojené státy americké. Tematizovány jsou i problémy evropské integrace a bezpečnosti.


Každá přednáška bude uvedena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci ponechají. K němu bude připojena stručná bibliografie tématu.
Přípravný kurz - pro obor Mezinárodní teritoriální studia
Místnost: bude upřesněna (Jinonice)
Čas: 17:00 - 19:30
---------------------
21.2. Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa TS (doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.)
28.2. Středovýchodní Evropa v druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
7.3. Západní Evropa ve druhé polovině 20. století (PhDr. Martin Mejstřík)
14.3. Německo v druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
21.3. USA a Kanada v druhé polovině 20. století (Mgr. Jana Sehnálková)
28.3. Aktuální problémy zemí západní Evropy (PhDr. Martin Mejstřík)
4.4. Aktuální situace a problémy postsovětského Ruska (PhDr. Jan Šír, Ph.D.)
11.4. Rusko ve druhé polovině 20. století (Mgr. Miroslava Jasenčáková)
18.4. Velikonoční prázdniny
25.4. Aktuální problémy středovýchodní Evropy (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
2.5. Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
9.5. Aktuální situace a problémy USA a Kanady (Mgr. Jana Sehnálková)
Zaplacení poplatku za přípravný kurz.
Kurz je třeba zaplatit nejpozději týden před zahájením výuky, u později nahlášených pak okamžitě.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou přidělovány
Garant a místo
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
1
22 (v hodinách celkem)
9.5.2019
21.2.2019
28.2.2019
7.3.2019
14.3.2019
21.3.2019
28.3.2019
4.4.2019
11.4.2019
18.4.2019
25.4.2019
2.5.2019
9.5.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Sekretariát Institutu mezinárodních studií, U kříže 6 Praha 5, místnost. J3083
Institut mezinárodních studií
Markéta Mrzenová
marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz
251080251
30.04.2019
Další informace
https://ims.fsv.cuni.cz/uchazeci/pripravne-kurzy/mezinarodni-teritorialni-studia-mts
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK