Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Osvícenství - post tenebras spero lucem (2904)
Základní informace
Osvícenství - post tenebras spero lucem
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
ostatní [28-11]
prezenční
čeština
5.10. - ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Úvod do semestru a prezentace exkurze/Papežové osvícenské doby

12.10. - PhDr. Ondřej Bastl: Tereziánské a Josefínské církevní reformy

19.10. - ThDr. Jaroslav Hrdlička, Th.D.: Historik František Martin Pelcl

26.10. - ThDr. Martin Chadima, Th.D.: Rousseovo pojetí člověka

2.11. - PhDr. Alice Velková, Ph.D.: Vliv osvícenských reforem na venkovskou rodinu

9.11. - ThDr. Jiří Vogel, Th.D.: Osvícenská teologie

16.11. - Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek: Bernard Bolzano - vrchol českého osvícenství

23.11. - ThDr. Kamila Veverková, Th.D.: Bolzanovi žáci a jejich politický, kulturní a teologický význam

30.11. - ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Osvícenské myšlenky na Apeninském poloostrově

7.12. - ThDr. Jiří Vogel, Th.D.: Osvícenství a pietismus

14.12. - ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Velká francouzská revoluce
Dialog generací
ne
10.15-12.30 - zasedací místnost H401 ve 4. patře hlavní budovy UK HTF

Cyklus výše uvedených přednášek je vypsán jako zvláštní nabídka pro posluchače Univerzity třetího věku na UK HTF. Všichni posluchači U3V na UK HTF, kteří navštěvují jakoukoliv jinou přednášku, se cyklu mohou zúčastnit, stejně jako se na něj mohou přihlásit noví zájemci za standardních podmínek souvisejících s programem U3V na UK HTF. Na přednášky (lze i jen na vybrané dle zájmu) jsou zváni i další studenti UK, z účasti jim nevyplývají žádné povinnosti, avšak za návštěvu tohoto cyklu nemají nárok na kreditní body.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie
Termín a délka
2010/2011
zimní semestr
1
88 (v hodinách celkem)
Vždy v úterý 5.10. - 14.12. 2010
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / den
žádné poplatky nejsou
osvobozeno
Přihláška
stačí se osobně dostavit na jednotlivé přednášky
ostatní
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
P.Helan@seznam.cz
05.10.2010
nepodává se přihláška
Další informace
www.htf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK