Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňující didaktické studium anglického jazyka (4389)
Základní informace
Doplňující didaktické studium anglického jazyka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra anglického jazyka a literatury [41-KAJL]
kombinovaný
čeština
Kurz poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti z oblasti plánování hodiny, řízení vyučovací hodiny, učebních stylů žáků, opravy chyb, atd. Součástí výuky je i sledování hodin AJ a mikrovyučování. Účastníci vytváří své vlastní portfolio.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.
MŠMT ČR
11914/2017-1
Didaktika anglického jazyka
Termíny konání kurzu:
2.,9.,16.,23. a 30.11. 2019
11.,18. a 25.1. 2020

Plánovaná doba konání je cca 9:00 - 16:00.

Požadované vstupní vzdělání:
- magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
- znalost angličtiny minimálně na úrovni C1 podle SERRJ doložená odpovídajícím certifikátem či vysvědčení o absolvování všeobecné státní jazykové zkoušky (zkoušku mohou účastnící složit i v době konání kurzu nebo po jeho skončení ve zkouškovém centru UK.

Pozn.: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
opravňuje k výuce předmětu i na 2.st.ZŠ
§ 12 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
PhDr. Bohuslav Dvořák
Katedra anglického jazyka a literatury
Katedra anglického jazyka a literatury
M. Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
60 (v hodinách celkem)
Sobota
Poplatky a financování
16500 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 696519
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
25.10.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK