Vesmír na internetu I - Nové objevy ve sluneční soustavě a na exoplanetách (5172)
Základní informace
Vesmír na internetu I - Nové objevy ve sluneční soustavě a na exoplanetách
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Astronomický ústav UK [32-AUUK]
kombinovaný
čeština
Ve školním roce 2019/2020 se dostává cyklus čtyř volně propojených ročníků přednášek o vesmíru opět k prvnímu tématu - k přehledu těles a jejich pohybů ve sluneční soustavě. Od posledního běhu tohoto tématu v roce 2015/2016 přibylo mnoho objevů, a ty budou zejména předmětem přednášek. Namátkou uveďme výsledky sondy New Horizons, která ukázala geologickou aktivitu na Plutu; dále byly objeveny prstence kolem trpasličí planety Haumea, ale i náznaky prstenců kolem planetek Chariklo, Saturových měsíců Rhea a lapetus, Pluta a exoplanety J140b. Co se týče exoplanet, počet dosud objevených planetárních soustav v Galaxii stoupl na téměř 4000 případů, většina exoplanet se však vůbec nepodobá tělesům soustavy sluneční.
Zařazeny budou samozřejmě i Keplerovy zákony pohybu planet, vysvětlení slapových sil, vzniku sopek, tvorby impaktních kráterů a scénáře vzniku sluneční soustavy.
Vesmír na internetu I - Nové objevy ve sluneční soustavě a na exoplanetách
KAPACITA KURZU NENÍ OMEZENA POČTEM POSLUCHAČŮ.

Výuka bude probíhat 1x týdně vždy ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8-Troja.
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Garant a místo
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Astronomický ústav UK
Astronomický ústav UK
V Holešovičkách 2, Praha 8 - Troja
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
52 (v hodinách celkem)
1x týdně, středa, od 14 hodin
Středa
16.10.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný.
25.2.2019-28.6.2019
Termín pro podání přihlášek je do 28. 6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2018/2019 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.