Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Pokročilejší práce na počítači - Word+Excel (4495)
Základní informace
Pokročilejší práce na počítači - Word+Excel
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Matematický ústav UK [32-MUUK]
kombinovaný
čeština
Od účastníku kurzu se očekává, že ovládají základní ovládání počítače
(psaní na klávesnici, práce s myší, ukládání/otevírání souborů)
Zimní semestr - Word 90min 7x za semestr
-základní psaní ve Wordu - změna typu písma (fontu), formátování dokumentu (zarovnání textu)
-seznamy, třídění seznamů
-tabulky
-vkládání obrázků, jednoduchých tvarů, hypertextových odkazů, speciálních znaků atd.
-nastavení automatických oprav

Letní semestr - Excel 90min 7x za semestr
-seznámení se s prostředím Excelu, sešit/listy/buňky
-jednoduché výpočty odkazy na buňky
-odkazy mezi listy
-třídění buněk
-vkládání funkcí do buněk
-vytváření grafů
Pokročilejší práce na počítači - Word+Excel
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 15 POSLUCHAČŮ
Výuka bude probíhat 1x za 2 týdny ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8-Karlín.
15
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Garant a místo
RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Matematický ústav UK
Matematický ústav UK
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
26 (v hodinách celkem)
výuka bude probíhat 1x za 2 týdny od 14:00 hodin
Středa
9.10.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
MAXIMÁLNÍ KAPACITA JE 15 UCHAZEČŮ
Termín pro podání přihlášek je do 28. 6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK