Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Práce na počítači - úprava fotografií (4497)
Základní informace
Práce na počítači - úprava fotografií
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Matematický ústav UK [32-MUUK]
kombinovaný
čeština
Pokročilejší práce na počítači - obrázky, úpravy fotografií
Zimní semestr - Malování, IrfanView 90min 7x za semestr
-práce s programem Malování (výběr částí obrázků, výběr s průhledným pozadím)
-kopírování a vkládání částí obrázků
-IrfanView - prohlížení fotografií, zmenšování, otáčení, převod do černobílé
-IrfanView - hromadné zmenšování, hromadné přejmenování

Letní semestr - Gimp 90min 7x za semestr
-základy ovládání programu
-pokročilejší výběr částí obrázku/fotografie (podle barvy, podle hran v obrázku ...)
-retuše fotografií
-tvorba animovaných obrázků
Práce na počítači - úprava fotografií
KAPACITA JE OMEZENA POČTEM 15 POSLUCHAČŮ
15
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Garant a místo
RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Matematický ústav UK
Matematický ústav UK
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
26 (v hodinách celkem)
Středa
16.10.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
MAXIMÁLNÍ KAPACITA JE 15 UCHAZEČŮ
Termín pro podání přihlášek je do 28. 6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK