Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Výživa a výživové poradenství pro veřejnost (3296)
Základní informace
Výživa a výživové poradenství pro veřejnost
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Biomedicínská laboratoř [51-500500]
výživa
prezenční
čeština
Kurz Výživa a výživové poradenství zahrnuje jak široké teoretické znalosti z oblasti výživy (racionální, sportovní, klinické, tj. výživy při různých onemocnění, výživy v dětství, těhotenství a stáří), tak i rozsáhlé praktické dovednosti z oblasti diagnostiky nutričního stavu, práce s klienty a sestavování nutričních plánů. Kurz si klade za cíl připravit uchazeče na práci výživového poradce a to po všech stránkách, tedy od obsáhlých teoretických znalostí z oblasti výživy a dietologie, fyziologie, biochemie a dalších až po praktické zvládnutí práce s klientem, použití diagnostických metod a koncipování nutričních plánů.
Výživa a výživové poradenství pro veřejnost
Základní bloky: Základy biochemie, Fyziologie, Základy výživy člověka, Antropometrie a měření tělesného složení, Sportovní výživa, Výživa v dětství, těhotenství a stáří, Výživové doplňky, Dietologie, Klinická výživa, Potravinářství, Alternativní směry ve výživě, Historie výživy, Aditiva a oxidační stres, Výživové poradenství.
25
přihlášení, platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Garant a místo
prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Biomedicínská laboratoř
Biomedicínská laboratoř
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Leden
23.01.2020
Krátkodobé
90 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
7700 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
coufalova@ftvs.cuni.cz
Biomedicínská laboratoř
PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
coufalova@ftvs.cuni.cz
775 653 686
22.01.2020
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK