Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 (5156)
Základní informace
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Ambicí Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 je přiblížit středoškolským studentům se zájmem o žurnalistiku a média svět a prostředí, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. Dílčím cílem je pak představení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK jakožto pracoviště s kvalitním zázemím pro studium žurnalistiky a příbuzných oborů.

Během čtyř výukových dnů studenti nahlédnou „pod pokličku“ světa médií. Zimní škola žurnalistiky seznámí účastníky s teoretickou i praktickou stránkou žurnalistiky. Exkurze v České televizi jim umožní pochopit fungování veřejnoprávního média. Dále si studenti mj. vyzkouší v praxi práci s kamerou i zpracování natočeného materiálu. Program zahrnuje rovněž přednášky, besedy a workshopy s odborníky a úspěšnými novináři.

Celým programem budou účastníci provázeni zkušenými pedagogy FSV UK, kteří jim budou vždy ochotni pomoci a zodpovědět případné dotazy.

Zimní školu žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019 uzavře slavnostní předání účastnických certifikátů.
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2019
Datum: 14. – 17. ledna 2019

Syllabus:

1. Návštěva České televize (exkurze)
2. Tvůrčí dílny PhDr. Mgr. Karola Lovaše, Ph.D. zaměřené na přípravu rozhlasového
interview (přednáška/workshop)
3. Tvůrčí dílny prof. MgA. Davida Jana Novotného, Ph.D. zaměřené na literárně
dramatickou tvorbu a práci s hlasem (přednáška/workshop)
4. Seminář PhDr. Jana Jirků "Realita, reprezentace reality, pseudorealita,
konstrukce pseudoreality a role médií" (přednáška/workshop)
5. Seminář Mgr. Veroniky Mackové "Televizním reportérem na zkoušku" – část
zaměřená na roli novináře, techniku reportérské práce (přednáška/práce v terénu/workshop)
6. Seminář Mgr. Františka Gély "Televizním reportérem na zkoušku" – část
zaměřená na práci kameramana, střih zpracovaného materiálu, vizuální stránku (přednáška/práce v terénu/workshop)
7. Tvůrčí psaní (přednáška/workshop)
8. Beseda s pozvaným hostem z praxe (diskuse/beseda)
9. Návštěva výstavy insignií Univerzity Karlovy (exkurze)

Požadavky pro úspěšné absolvování Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2018:
1. Aktivní účast po všechny výukové dny
2. Příprava na workshop/semináře (pokud je vyžadována)
3. Plnění zadaných úkolů v průběhu výuky

Více informací na webových stránkách Zimní školy žurnalistiky: http://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz/

Podmínky:
Zimní škola je určena pro zájemce z řad středoškolských studentů se zájmem o média a studium žurnalistiky, popřípadě příbuzných oborů.

Požadované dokumenty:
1/ Motivační dopis (dosavadní zkušenosti na poli žurnalistiky, zájem, motivace)
2/ Práce na téma “Proč chci být novinářem ” (libovolný žurnalistický útvar, např. fejeton, esej, zamyšlení, komentář, rozhovor, reportáž, fotografie, rozhlasový nebo televizní příspěvek)
3/ Informace o tom, zda student/ka plánuje využít možnost ubytování zajišťovanou pořadatelem

Studenti jsou rovněž povinni uhradit účastnický poplatek ve výši 1500 CZK (bez ubytování)/ 2980 CZK (s ubytováním).

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Leden
14.01.2019
Krátkodobé
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
Výše uvedená cena je bez ubytování. Včetně ubytování cena činí 2980 Kč za osobu.
Přihláška
on-line prostřednictvím e-mailu: katerina.turkova@fsv.cuni.cz
Mgr. Kateřina Turková
katerina.turkova@fsv.cuni.cz
777 029 690
02.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK