Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná improvizace (IMPRO)
Základní informace
Aplikovaná improvizace
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
KURZ pro doktorandy a zaměstnance PřF UK
Dva turnusy:
1. turnus - 28.8.-1.9.
2. turnus - 25.9.- 29.9.
příjezd vždy v podvečer prvního dne, odjezd po obědě posledního dne.

Kurz rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků.

Kurz je vhodný zejména pro uchazeče, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou).

(Upozornění pro zájemce - nejedná se o terapii ani divadlo.)
Aplikovaná improvizace
Konkrétně se naučíte:
- být komfortní při veřejném vystupování, v nečekaných situacích, ve společnosti cizích lidí, v navazování kontaktů
- pravidla improvizace aneb jak funguje umění reagovat na nečekané
- reagovat na nepřipravitelné situace, setkání, rozhovor
- vzájemně spolupracovat, naslouchat sobě i druhým a společně rozvíjet nápady
- reagovat obratně a s humorem na nečekané
- rozvíjet pozorovací schopnosti, cit pro detail a umění vidět věci v souvislostech


ČAS - Za jak dlouho?
Čtyři intenzivní dny.

Počet účastníků jednoho termínu: 24
48
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií z kurzu. Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Helena Ferklová
Oddělení podpory vědy
Oddělení podpory vědy
Albertov 6
Termín a délka
2018/2019
Srpen
25.09.2019
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
čtyřdenní kurz
Středa - Neděle
28.8.2019
25.9.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2650 Kč / program
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).
Přihláška
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LluRmQixHZtU06-303mujySytP8A9uajjTeHsyBizO4/edit?usp=sharing
Oddělení podpory vědy
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
31.05.2019
zájemci se přihlašují zápisem do tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LluRmQixHZtU06-303mujySytP8A9uajjTeHsyBizO4/edit?usp=sharing
Další informace
https://docs.google.com/document/d/1U9SG54o83DL5R9b6X69ets8cWFCmRhvdooOXILTptnk/edit?usp=sharing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK